Aktuálně

2020-06-22

dne 22.6.2020 zrušeny z provozních důvodů.

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu, nebo tel. 721 441 643.

 
2020-04-28

Vyúčtování bytových a nebytových jednotek v Rezidenci Expo za rok 2019 je k dispozici k vyzvednutí v recepci Rezidence Expo do 5.5.2020.

2020-02-13

HAVÁRIE - z důvodu havárie na odpadním potrubí je dočasně pozastaven přívod TUV a SV do bytů x14 a x15. Odhad odstranění závady je 24.00hod. Děkujeme za pochopení.

Závada byla odstraněna ve 21.00 hod.

2019-11-04

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do cca 12.00.

Vyúčtování za rok 2019 k vyzvednutí v recepci

Vyúčtování bytových a nebytových jednotek v Rezidenci Expo za rok 2019 je k dispozici k vyzvednutí v recepci Rezidence Expo do 5.5.2020.

Spolu s vyúčtováním Vám předkládáme nový Výpočtový list záloh, platný od 1.6.2020

Vyúčtování je možné vyzvednout od 28.4.2020 do 5.5.2020

(Pokud bude vyúčtování vyzvedávat jiná osoba než vlastník, musí mít s sebou zplnomocnění od vlastníka, které následně zanechá na recepci.)

Případnou změnu korespondenční adresy prosím sdělte obratem na spravce@rezidenceexpo.eu