Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Invalidovna

Vážení vlastníci,

významnou šancí jak tyto kauzy nepropásnout a zvládnout adekvátně reagovat s pozitivním výsledkem, je v aktivním zapojení právníka. Což se potvrdilo např. v rámci Rozsudku ve prospěch Karlín sobě týkajícího se AFI (velký úspěch OS Karlín sobě, viz. příloha). K tomuto úspěchu zejména napomohl advokát.

Na tyto konzultace schází v současné době občanskému sdružení Karlín sobě potřebné finance.

Zdůrazňujeme, že se nejedná o plat, odměny pro členy skupiny Invalidovna apod. Této občanské aktivitě se věnují bez nároku na honorář. Dosavadním dárcům velmi děkujeme. Každá, byť malá částka může pomoci. Veškeré darované prostředky budou vynaloženy účelně, na řešení problematiky zástavby Invalidovna (advokátní služby, odborná stanoviska apod.).

Velmi Vám děkujeme za jakýkoliv příspěvek na transparentní účet, kde můžete své vklady sledovat veřejně:

číslo účtu Karlín sobě občanské sdružení pro lepší život v pražském Karlíně: 6990045001/5500
Do poznámky, zprávy pro příjemce, prosíme uveďte: Invalidovna.  

Věnujte prosím pozornost dokumentaci, včetně výkresové části, která je uložena na webu SVJ a dokladům v sekci Invalidovna. Plánované projekty a výstavba má podstatný vliv nejen na životní prostředí obyvatel domu, ale i na možnosti parkování, občanskou vybavenost apod. 

Hlavním cílem našich aktivit je učinit plánovanou výstavbu v Karlíně nejen podnikatelsky zajímavou, ale také respektující životní potřeby obyvatel Karlína i samotný Karlín, resp. sídliště Invalidovna, jako součást historie hlavního města Prahy, kterou je třeba citlivě doplňovat novou výstavbou, jak se již povedlo v případě administrativních budov Futurama v těsném sousedství vojenského archivu.

S kroky, které byly v této věci učiněny, doklady, podklady se můžete seznámit konkréktně v jednolivých sekcích webu svj: http://www.rezidenceexpo.eu/invalidovna. Rovněž jsou zde zveřejněny další plánované záměry výstavby jako je např. Rustonka, Kindergarten apod.

Členům SVJ, zástupcům výboru a správci, kteří se v časové tísni záležitosti věnovali, tímto děkujeme za spolupráci a nadstandardní nasazení. Pro další hladký průběh a jednání byl z řad dobrovolníků zvolen tým 3 obyvatel našeho domu, kteří se stali členy KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně: paní Ing. Jana Akrmanová, pan Ing. Břetislav Melduška, pan Michal Svoboda.

Průběžně získáte další informace zde:
www.karlinsobe.cz
http://www.facebook.com/karlinsobe
http://www.rezidenceexpo.eu/invalidovna

V případě podnětů, dotazů, nabídek pomoci apod. kontaktujte nadále již přímo zástupce našeho domu - členy KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně:
invalidovna@karlinsobe.cz
telefonicky: 731 401 464