Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Společenství vlastníků

Nabytím vlastnictví jednotek vznikla v našem domě ze zákona právnická osoba - společenství vlastníků jednotek. Členem společenství je ten vlastník jednotky, který je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví. První schůze  schromáždění vlastníků jednotek domu Molákova 577, Praha 8 proběhla 8.9. 2010. Tímto shromážděním byl zvolen statutární orgán společenství - výbor, jeho složení a byly schváleny Stanovy společenství a Pravidla pro provoz společných částí a zařízení domu.

Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8 vzniklo 7. června 2010 a bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze v oddíle S, vložka 12015 dne 14.10.2010.

Název společenství vlastníků jednotek:

Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8
Molákova 577/34

186 00 Praha 8


IČO 24744875
 

Bankovní spojení č.ú.: UniCredit Bank: 2105966310/2700

(předpisy jsou splatné k 25. dni daného měsíce)

http://www.rezidenceexpo.eu

 

Statutární orgán:

Mgr. Lucie Kindlmannová, předseda výboru

Ing. Vojtěch Král, místopředseda výboru

Mgr. Barbora Augustová, člen výboru

Milan Ivanić, člen výboru

 

Správce domu

Vojtěch Falada
K Fialce 281/8, 155 00, Praha 5 - Stodůlky

IČO 87703271

http://www.rezidenceexpo.euspravce@rezidenceexpo.eu
písemné podklady pro správce prosíme vkládejte do schránky v recepci

tel. kontakt: 721 441 643

Úřední hodiny: kancelář přízemí Rezidence Expo:
pondělí a středa od 18,00 do 20,00 hod

Stížnosti, dotazy, podněty, provozní záležitosti:
správce domu: spravce@rezidenceexpo.eu, tel. kontakt: 721 441 643

Zámečnická pohotovost, otevírání zabouchnutých dveří:
8:00-16:30
266 007 213, 266 315 531
602 355 683, 777 333 558

16.30-8:00
774 277 626

NONSTOP havarijní služba: v provozu 24 hodin denně:
voda, plyn, elektro, stavební práce:

BYTOSERVIS, s.r.o.: 605 42 42 42 (zásah je placený, sazba cca 1500,- Kč havarijní výjezd)

Recepce Rezidence Expo:
recepce: 736 710 976

Pracovníka recepce můžete kontaktovat i z jednotky, domovním telefonem, levé tlačítko slouží pro kontakt s recepčním, pravé pro otevření vchodových dveří.

Servis výtahů Schindler CZ, a.s.
844 844 808

KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně:
invalidovna@karlinsobe.cz
telefonicky: 731 401 464