Aktuálně

2023-11-13
Debata s architekty a radnicí tuto
středu 15. 11. od 17:00.
Více info zde
2023-10-30

Zastupitelstvo městské části Praha 8 schválilo na svém zasedání dne 13. 9. 2023 návrh Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí a uložilo Radě městské části a samosprávným orgánům postupovat v souladu s touto studií

2023-09-12

Z důvodu opravy rozvodu TUV bude přerušena dodávka teplé vody dne 13.9.2023 od cca 9.00 do cca 12.00

Přerušení dodávky vody se týká bytů s koncovým číslem x01-x09, x14 a x18.

Děkujeme za pochopení

 

2023-08-28

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny od 29.8.2022 trvale změněny na pravidelný termín

pondělí a čtvrtek 18-20 hod.

 

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny v termínu 28.8.2023 zrušeny.

 

 

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na spravce@rezidenceexpo.eu

 

 
2023-06-19

 

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v bytech s koncovým číslem 16 dojde k odstávce studené i teplé vody

cca od 12.30 do 14.00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Společenství vlastníků

Nabytím vlastnictví jednotek vznikla v našem domě ze zákona právnická osoba - společenství vlastníků jednotek. Členem společenství je ten vlastník jednotky, který je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví. První schůze  schromáždění vlastníků jednotek domu Molákova 577, Praha 8 proběhla 8.9. 2010. Tímto shromážděním byl zvolen statutární orgán společenství - výbor, jeho složení a byly schváleny Stanovy společenství a Pravidla pro provoz společných částí a zařízení domu.

Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8 vzniklo 7. června 2010 a bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze v oddíle S, vložka 12015 dne 14.10.2010.

Název společenství vlastníků jednotek:

Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8
Molákova 577/34

186 00 Praha 8


IČO 24744875
 

Bankovní spojení č.ú.: UniCredit Bank: 2105966310/2700

(předpisy jsou splatné k 25. dni daného měsíce)

http://www.rezidenceexpo.eu

 

Statutární orgán:

Mgr. Lucie Kindlmannová, předseda výboru

Ing. Vojtěch Král, místopředseda výboru

Mgr. Barbora Augustová, člen výboru

Milan Ivanić, člen výboru

 

Správce domu

Vojtěch Falada
K Fialce 281/8, 155 00, Praha 5 - Stodůlky

IČO 87703271

http://www.rezidenceexpo.euspravce@rezidenceexpo.eu
písemné podklady pro správce prosíme vkládejte do schránky v recepci

tel. kontakt: 721 441 643

Úřední hodiny: kancelář přízemí Rezidence Expo:
pondělí a středa od 18,00 do 20,00 hod

Stížnosti, dotazy, podněty, provozní záležitosti:
správce domu: spravce@rezidenceexpo.eu, tel. kontakt: 721 441 643

Zámečnická pohotovost, otevírání zabouchnutých dveří:
8:00-16:30
266 007 213, 266 315 531
602 355 683, 777 333 558

16.30-8:00
774 277 626

NONSTOP havarijní služba: v provozu 24 hodin denně:
voda, plyn, elektro, stavební práce:

BYTOSERVIS, s.r.o.: 605 42 42 42 (zásah je placený, sazba cca 1500,- Kč havarijní výjezd)

Recepce Rezidence Expo:
recepce: 736 710 976

Pracovníka recepce můžete kontaktovat i z jednotky, domovním telefonem, levé tlačítko slouží pro kontakt s recepčním, pravé pro otevření vchodových dveří.

Výtahy Holý, s.r.o.
732 78 25 88

KARLÍN SOBĚ občanské sdružení za lepší život v pražském Karlíně:
invalidovna@karlinsobe.cz
telefonicky: 731 401 464