Aktuálně

2021-06-21

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny dne 23.6.2021 přesunuty na 22.6.2021 17.00-19.00

Úřední hodiny v termínu 7.7.2021 jsou zrušeny.

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na tel. 721 441 643.

 

 
2021-04-29

Vyúčtování bytových a nebytových jednotek v Rezidenci Expo za rok 2020 je k dispozici k vyzvednutí v recepci Rezidence Expo do 6.5.2021.

2021-04-28

Z důvodu výrazného navýšení ceny surovin se od 28.4.2021 zvyšuje cena za 1 ks klíče od vchodových dveří na 180,- Kč vč. DPH

 

2020-07-13

 

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce studené i teplé vody

cca od 8.00 do 9.00.

Odstávka se týká i dodávky vody pro prádelnu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Aktuality
2021-04-28

Z důvodu výrazného navýšení ceny surovin se od 28.4.2021 zvyšuje cena za 1 ks klíče od vchodových dveří na 180,- Kč vč. DPH

 

2020-02-13

HAVÁRIE - z důvodu havárie na odpadním potrubí je dočasně pozastaven přívod TUV a SV do bytů x14 a x15. Odhad odstranění závady je 24.00hod. Děkujeme za pochopení.

Závada byla odstraněna ve 21.00 hod.

2019-05-17

Informujeme o změně telefonního čísla recepce v domě.

Nové číslo: 604 875 201

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2020-07-13

 

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce studené i teplé vody

cca od 8.00 do 9.00.

Odstávka se týká i dodávky vody pro prádelnu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

2018-10-24

Dne 25.10.2018 v dopoledních hodinách proběhne lokální průzkum fasády z vysokozdvižné plošiny.

2018-07-29

Na střešní terasu byl umístěn další venkovní nábytek, 2 stoly s lavicemi a 2 samostatné lavice.

2018-06-29

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Rohan City - sekce B - vnější plochy

2017-12-07

Vážení obyvatelé Rezidence Expo, dovolujeme si Vás informovat o nově vybudované kleci na odpadové nádoby. Klec je umístěna na stávajícím stání odpadových nádob. K jejímu otevření použijte klíč od vchodových dveří do domu, a po uložení odpadu branku klece zavřete. Věříme že toto řešení pomůže udržet pořádek v okolí nádob a sníží odkládání odpadu osobami, které nebydlí v Rezidenci Expo.


2017-12-06

Dne 11.12.2017 proběhne výměna odvzdušňovacích ventilů v 10.patře. Omluvte krátkodobý výpadek topení.

2017-10-30

Využijte jedinečnou možnost zapojit se do hlasování o návrzích, které navrhli občané MČ Praha 8 pro zkvalitnění veřejného prostoru v Praze 8 v participativním rozpočtu MOJE OSMIČKAPro rok 2018 je vyhrazeno na realizaci vítězných návrhů 10 mil. Kč z rozpočtu MČ Praha 8.

 

Hlasování je umožněno po obdržení kódu, který získáte zadáním vašeho čísla mobilního telefonu. SMS zpráva není zpoplatněna.

 

Podpořte své spoluobčany svým hlasováním. Celkem 28 projektům můžete dát 9 plusových hlasů a 4 minusové hlasy. Zapojte se do hlasování a podpořte navrhovatele.

 

Hlasovat můžete ZDE od 30. 10. do 20. 11. do 12 hodin.

2018-07-30

!!DŮLEŽITÉ!! PRO VÍCE INFORMACÍ ROZKLIKNĚTE


2017-07-26

S potěšením Vám oznamujeme, MČ Praha 8 poskytne Společenství grant ve výši 50.tis Kč na zvelebování vzhledu veřejného prostoru. 

2017-06-30

V době mezi 11.7. 11:00 - 12.7. 15:00 dojde ke snížení tlaku vody hlavního vodovodního řadu.

Dle sdělení PVK bude náhradní zásobování zajištěno s ohledem na technické a jiné možnosti.

Tato informace se týká studené i teplé vody.

2017-06-21

Více informací v aktualitě

2019-06-04

Vážená paní, vážený pane, výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ jednotek. Shromáždění se koná v úterý, dne 19. června 2019, od 18.30 hodin v zasedacím sále hotelu Čechie Praha, U Sluncové 618, 186 00 Praha 8. Prezence probíhá od 17.45 hod.

2017-05-16

Vážení zákazníci,
dnem 17. 5. 2017 dochází s ohledem na vývoj venkovních teplot k
přerušení dodávek tepla pro vytápění.
S ohledem na předpokládaný vývoj venkovních teplot se do konce topného
období (31.5.2017) v současné době již nepředpokládá jejich obnovení. 
Pražská teplárenská, a. s.

2017-05-11

Vzhledem k závadě vyžadující výměnu zásadních dílů s dodací lhůtou 2-6 týdnů prosíme o trpělivost a maximálně hospodárné využití zbývajících 2 výtahů. Oprava výtahu byla objednána.

Děkujeme za pochopení.

2017-04-02

Od 31.3.2017 18:00 dojde ke změně dodavatele recepčních a úkldiových služeb.

Nově bude tyto služby poskytovat společnost "Komplexní služby věřitelům" s.r.o., se sídlem Prokopova 12, Praha 3, IČ: 604 66 766.

Žádáme vlastníky, aby v případě problémů spojených s recepcí kontaktovali správce emailem, nebo v případě urgentních záležitostí telefonicky.

 

Nove telefonické spojení na recepci: 736 710 976

2017-03-29

Informace k problémům s doručováním zásilek.
Aktualita - vyjádření České pošty, reakce na stížnost z 16.3.2017

2021-06-21

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny dne 23.6.2021 přesunuty na 22.6.2021 17.00-19.00

Úřední hodiny v termínu 7.7.2021 jsou zrušeny.

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na tel. 721 441 643.

 

 
2016-11-22

Informace k zahájené II.etapě sanačních prací

2016-11-15

Úřední hodiny přesunuty na dopolední hodiny 8:00-10:00. Děkujeme za pochopení.

2016-10-05

Upozorňujeme, že došlo k přesunu odpadových nádob na směsný odpad na protější stranu ulice.

Žádáme uživatele o udržování pořádku v okolí odpadových nádob.

2016-11-22

Informace k zahájení stavebních prací

2016-08-21

Podrobnosti k připravovaným parkovacím zónám. Zahájení provozu parkovacích zón je plánováno na 1.10.2016

2016-08-02

Lokální opravy východní fasády proběhnou ve čtvrtek 4.8.2016 přibližně od 8.30 hod. Po dobu oprav nebude umožněn přístup na střešní terasu domu. Děkujeme za pochopení.

2016-07-03

Úřední hodiny dne 4.7.-13.7.2016 zrušeny. V případě dotazů kontaktujte správce prostřednictvím emailu spravce@rezidenceexpo.eu. Děkujeme za pochopení.

2016-06-30

Zprávu ze shromáždění je možné zobrazit po kliknutí na tento odkaz.

2016-06-01

Vážená paní, vážený pane,
výbor společenství vlastníků jednotek „Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 –
EXPO“ (dále jen SVJ) Vás zve s odvoláním na odst. 4 čl. VII stanov SVJ na SHROMÁŽDĚNÍ
VLASTNÍKŮ jednotek.

2017-06-05

Dle sdělení dodavatele tepelné energie a teplé vody do objektu, firmy Pražská teplárenská a.s., dojde v termínu 19.6.2017-22.6.2017 k odstávce dodávek teplé vody. Studená voda bude dodávána bez přerušení.

2016-05-09

Dovolujeme si Vás informovat, že předpokládáný termín shromáždění je 16.6 2016.

Pozvánka na shromáždění spolu s programem bude distribuována 15 dní předem.

S ohledem na nutnost schválení změny stanov tak, aby odpovídaly platné právní úpravě apelujeme tímto na vlastníky, aby se zúčastnili v co největším počtu.

Děkujeme za pochopení.

2016-05-04

Stížnosti na hluk ze stavby Polyfunkční dům Kindergarten

2021-04-29

Vyúčtování bytových a nebytových jednotek v Rezidenci Expo za rok 2020 je k dispozici k vyzvednutí v recepci Rezidence Expo do 6.5.2021.

2016-03-01

Společné chodby a schodiště domu jsou únikové cesty, 
a jako takové se musí udržovat trvale průchodné,
nesmí se zužovat, ani jinak požárně zatěžovat. 

2016-03-01

Oblast sídliště Invalidovna.

2016-02-29

Vážení majitelé bytových a nebytových jednotek v Rezidenci Expo, předkládáme Vám opětovný návrh na hlasování o schválení rekonstrukce sklepa, sanace 1PP a 1NP, 1. etapa – východní část, našeho domu. Minulého hlasování, které proběhlo v září 2015, se bohužel nezúčastnil dostatečný počet vlastníků a rekonstrukce tak nebyla schválena a nemohlo s ní být započato.

2016-02-08

Informace k plánovanému rozšíření parkovacích zón v Praze.

http://www.parkujvklidu.cz/parkuj-v-klidu/

2016-02-29

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2015 bylo zrušeno opatření obecné povahy – Úprava směrné části územního plánu

2015-08-04

zveřejněno na webu MČ Praha 8. Odkaz ke stažení.

2015-08-03

Dovolujeme si upozornit na zákaz kouření a odhazování nedopalků z oken.

Kouř se šíří velmi snadno do okolních bytů, odhozené nedopalky mohou zapadnout do otevřeného okna a způsobit požár. K této události již několikrát v minulosti došlo.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto zákazu.

2015-08-03

V uplynulém týdnu byl zjištěn výskyt švábovitého hmyzu v domě. V rámci preventivního zásahu byla provedena desinsekce stoupačky, na které byl výskyt zaznamenán.

Žádáme tímto majitele a uživatele jednotek, aby případný výskyt zejména v noci lezoucího hmyzu neprodleně spolu s fotografií hlásili na email spravce@rezidenceexpo.eu.

Dle sdělení odborníků je výskyt v posledních týdnech vyšší, než obvykle, zejména z důvodu mírné zimy.

Děkujeme za pochopení.

2015-07-29

z provozních důvodů zrušeny. V případě naléhavé záležitosti kontaktujte správce na emailspravce@rezidenceexpo.eu
Děkujeme za pochopení

2015-07-29

se koná ve čtvrtek, dne 18. 6. 2015 od 18,00 hod v ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 579/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, v jídelně školy.

2015-07-29

Z důvodu modernizace vodoměrné soustavy proběhne dne 27.5.2015
cca od 8:00 do 12:00 hod odstávka dodávky teplé a studené vody do objektu.
V případě příznivého vývoje opravy lze očekávat konec odstávky dříve.
Děkuji za pochopení.