Aktuálně

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

2018-12-05

10.12.2018 zrušeny, náhradní termín 11.12.2018 18.00-20.00

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2018-10-24

Dne 25.10.2018 v dopoledních hodinách proběhne lokální průzkum fasády z vysokozdvižné plošiny.

2018-07-30

!!DŮLEŽITÉ!! PRO VÍCE INFORMACÍ ROZKLIKNĚTE


2018-07-29

Na střešní terasu byl umístěn další venkovní nábytek, 2 stoly s lavicemi a 2 samostatné lavice.

Nahlášení osob

Prosíme o hlášení v počtu osob v bytě a jejich jmen a příjmení, případně odhlášení nebo přihlášení nových osob. Společné vybavení a prostory mohou využívat pouze osoby evidované na základě tohoto dotazníku. Samostatný vstup do Rezidence Expo mají povolen pouze osoby uvedené v tomto dotazníku.

Informace uvedené v dotazníku budou sloužit pouze pro potřebu řádného výkonu práce správce domu, výboru SVJ a pracovníků recepční služby a ostrahy. Tyto informace nebudou poskytovány dalším osobám.

Přihlašovací formulář je možné vyplnit elektronicky, podepsat a naskenovaný poslat emailem na spravce@rezidenceexpo.eu