Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Nahlášení osob

Prosíme o hlášení v počtu osob v bytě a jejich jmen a příjmení, případně odhlášení nebo přihlášení nových osob. Společné vybavení a prostory mohou využívat pouze osoby evidované na základě tohoto dotazníku. Samostatný vstup do Rezidence Expo mají povolen pouze osoby uvedené v tomto dotazníku.

Informace uvedené v dotazníku budou sloužit pouze pro potřebu řádného výkonu práce správce domu, výboru SVJ a pracovníků recepční služby a ostrahy. Tyto informace nebudou poskytovány dalším osobám.

Přihlašovací formulář je možné vyplnit elektronicky, podepsat a naskenovaný poslat emailem na spravce@rezidenceexpo.eu