Aktuálně

2021-04-29

Vyúčtování bytových a nebytových jednotek v Rezidenci Expo za rok 2020 je k dispozici k vyzvednutí v recepci Rezidence Expo do 6.5.2021.

2021-04-28

Z důvodu výrazného navýšení ceny surovin se od 28.4.2021 zvyšuje cena za 1 ks klíče od vchodových dveří na 180,- Kč vč. DPH

 

2021-02-15

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny dne 15.2.2021 zrušeny

Z důvodu prevence šíření koronaviru jsou středeční úřední hodiny do odvolání zrušeny.

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na tel. 721 441 643.

 

 
2020-07-13

 

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce studené i teplé vody

cca od 8.00 do 9.00.

Odstávka se týká i dodávky vody pro prádelnu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Obchodní centrum Invalidovna – zrušení úpravy směrné části územního plánu

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2015 bylo zrušeno opatření obecné povahy – Úprava směrné části územního plánu

Obchodní centrum Invalidovna – zrušení úpravy směrné části územního plánu

Rozsudkem Městské soudu v Praze ze dne 31. 8. 2015 bylo zrušeno opatření obecné povahy –

Úprava směrné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ze dne 26. 11. 2012, č. j. U

1113/2012. Úpravou byl navýšen kód využití G na kód I v ploše s funkčním využitím SV1 –

všeobecně smíšení a kód F na kód H v ploše SV2 – všeobecně smíšené, pro záměr „Obchodní

centrum Invalidovna“ na pozemcích parc. č. 693/157, 693/141, 693/75, 693/76, 693/179, 693/182,

693/185, 693/226, 693/183, 693/231, 693/222, 693/159, 693/245, 693/181, 693/232, 693/220,

693/246, 693/233, 693/223, 693/224, 693/227, 801/1 v katastrálním území Karlín.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2016 byla zamítnuta kasační stížnost

Magistrátu hlavního města Prahy proti rozsudku Městského soudu v Praze a zrušení úpravy

směrné části tak bylo potvrzeno.

Vzhledem k tomu, že investor původně žádal o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

„Obchodní centrum Invalidovna“ v limitech možných podle dnes již zrušené úpravy směrné části,

nezbude investorovi než projekt přepracovat. Územní rozhodnutí dosud nebylo příslušným

stavebním úřadem vydáno.