Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Průzkum fasády 25.10.2018

Dne 25.10.2018 v dopoledních hodinách proběhne lokální průzkum fasády z vysokozdvižné plošiny.

Během průzkumu budou demontovány některé pohledové nenosné a krycí prvky, a proběhne zhodnocení stavu nosných prvků konstrukce.
Průzkum budou provádět pracovníci Kloknerova ústavu ČVUT za přítomnosti správce domu.
Na západní straně budovy průzkum proběhne v úrovni bytu 604, na východní u bytů 205 nebo 406.
Prosím omluvte dočasné uzavření části chodníků v okolí budovy.