Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Shromáždění vlastníků jednotek

se koná ve čtvrtek, dne 18. 6. 2015 od 18,00 hod v ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 579/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, v jídelně školy.

Program:

1. Zahájení (návrh na způsob hlasování)

2. Schválení Zprávy o stavu hospodaření SVJ (Příloha č. 2)

3. Volba členů výboru (Příloha č. 3)

4. Různé (zpráva ke stavu opravy zatékání do suterénu domu), diskuze

Podklady k jednání shromáždění k bodům programu jsou přílohou pozvánky. Přílohou pozvánky je dále Zpráva o činnosti, stavu, provozu domu a hospodaření společenství za období 2014-2015. Pozvánka, podklady a přílohy byly zaslány členům SVJ elektronicky. V případě potřeby kontaktujte správce.

S ohledem na nutnost volby nových členů výboru apelujeme na zajištění co největší účasti tak, aby shromáždění bylo usnášeníschopné!

Odkaz na stažení souvisejících dokumentů: http://www.rezidenceexpo.eu/shromazdeni-2015