Aktuálně

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

2018-12-05

10.12.2018 zrušeny, náhradní termín 11.12.2018 18.00-20.00

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2018-10-24

Dne 25.10.2018 v dopoledních hodinách proběhne lokální průzkum fasády z vysokozdvižné plošiny.

2018-07-30

!!DŮLEŽITÉ!! PRO VÍCE INFORMACÍ ROZKLIKNĚTE


2018-07-29

Na střešní terasu byl umístěn další venkovní nábytek, 2 stoly s lavicemi a 2 samostatné lavice.

Shromáždění vlastníků jednotek

se koná ve čtvrtek, dne 18. 6. 2015 od 18,00 hod v ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 579/3, 186 00 Praha 8 - Karlín, v jídelně školy.

Program:

1. Zahájení (návrh na způsob hlasování)

2. Schválení Zprávy o stavu hospodaření SVJ (Příloha č. 2)

3. Volba členů výboru (Příloha č. 3)

4. Různé (zpráva ke stavu opravy zatékání do suterénu domu), diskuze

Podklady k jednání shromáždění k bodům programu jsou přílohou pozvánky. Přílohou pozvánky je dále Zpráva o činnosti, stavu, provozu domu a hospodaření společenství za období 2014-2015. Pozvánka, podklady a přílohy byly zaslány členům SVJ elektronicky. V případě potřeby kontaktujte správce.

S ohledem na nutnost volby nových členů výboru apelujeme na zajištění co největší účasti tak, aby shromáždění bylo usnášeníschopné!

Odkaz na stažení souvisejících dokumentů: http://www.rezidenceexpo.eu/shromazdeni-2015