Aktuálně

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

2018-12-05

10.12.2018 zrušeny, náhradní termín 11.12.2018 18.00-20.00

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2018-10-24

Dne 25.10.2018 v dopoledních hodinách proběhne lokální průzkum fasády z vysokozdvižné plošiny.

2018-07-30

!!DŮLEŽITÉ!! PRO VÍCE INFORMACÍ ROZKLIKNĚTE


2018-07-29

Na střešní terasu byl umístěn další venkovní nábytek, 2 stoly s lavicemi a 2 samostatné lavice.

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

Oblast sídliště Invalidovna.

Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP pana Ing. Lukáše Jandy (tel. 236 004 263) uvádíme, které odpady je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze.  Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ P8 pan Mgr. David Zlatý tel. 222 805 630. Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí svozová spol. IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. tel. 286 583 310.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodne NE: odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 8
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů – březen 2016

 1. 3. 13.00–17.00 U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)
  8. 3. 14.00–18.00 Nekvasilova (parkoviště za TJ)
29. 3. 13.00–17.00 Nekvasilova (parkoviště za TJ)
25. 4. 15.00–19.00 Nekvasilova (parkoviště za TJ)
29. 4. 14.00–18.00 U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Kompletní přehled lokalit určených k přistavení kontejnerů naleznete zde:
http://www.praha8.cz/Kontejnery-na-velkoobjemovy-odpad.html