Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

Oblast sídliště Invalidovna.

Dle informací specialisty odpadového hospodářství MHMP pana Ing. Lukáše Jandy (tel. 236 004 263) uvádíme, které odpady je možné ukládat do velkoobjemových kontejnerů a které nelze.  Konkrétní stanoviště a čas přistavení velkoobjemových kontejnerů určuje ve spolupráci se svozovou společností referent odboru životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ P8 pan Mgr. David Zlatý tel. 222 805 630. Přistavování velkoobjemových kontejnerů a jejich provoz provádí svozová spol. IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. tel. 286 583 310.

Co do velkoobjemového kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty

Co do velkoobjemového kontejneru NEpatří?
Rozhodne NE: odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA 8
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů – březen 2016

 1. 3. 13.00–17.00 U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)
  8. 3. 14.00–18.00 Nekvasilova (parkoviště za TJ)
29. 3. 13.00–17.00 Nekvasilova (parkoviště za TJ)
25. 4. 15.00–19.00 Nekvasilova (parkoviště za TJ)
29. 4. 14.00–18.00 U Sluncové x Za Invalidovnou (parkoviště)

Kompletní přehled lokalit určených k přistavení kontejnerů naleznete zde:
http://www.praha8.cz/Kontejnery-na-velkoobjemovy-odpad.html