Aktuálně

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

2018-12-05

10.12.2018 zrušeny, náhradní termín 11.12.2018 18.00-20.00

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2018-10-24

Dne 25.10.2018 v dopoledních hodinách proběhne lokální průzkum fasády z vysokozdvižné plošiny.

2018-07-30

!!DŮLEŽITÉ!! PRO VÍCE INFORMACÍ ROZKLIKNĚTE


2018-07-29

Na střešní terasu byl umístěn další venkovní nábytek, 2 stoly s lavicemi a 2 samostatné lavice.

Vyjádření HSHMP ke stížnosti na hluk ze stavby objektu Kindergarten

Stížnosti na hluk ze stavby Polyfunkční dům Kindergarten

Dne 3. 5. 2016 byla u Hygienické stanice hlavního měst Prahy podána stížnost na nedodržování podmínek stavby, co se týče hluku. Dle stavebního povolení, jehož podkladem bylo mj. vyjádření hygienické stanice, je jednou z podmínek stavby, že při provádění stavební činnosti nesmí  být překročeny hygienické limity hluku a že pomocí protihlukových opatření (např. plné oplocení staveniště do výše 2 metrů, omezení doby hlučných stavebních mechanizmů na dobu 8-16 hod), bude zajištěno, že během výstavby bude v době od 7,00 hod od 21,00 hod dodržen hygienický limit 65dB ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb. Jednak jsou hlučné mechanismy (vrtná souprava, bagry atp.) pravidelně v provozu od 7.00 do večerních hodin a jednak dne 3. 5. 2016 došlo k zahájení prací (nakládání kovového odpadního materiálu) již v 6.30 hod. Na stížnost bylo již dne 4. 5. 2016 reagováno vyjádřením Hygienické stanice hlavního měst Prahy, že dodržování hlukových limitů lze z jejich strany kontrolovat velmi obtížně a že vzhledem k množícím se podnětům byla věc předána i na příslušný stavební úřad. Závěrem bylo doporučeno, aby se postižené osoby obracely na kontaktní osobu zhotovitele stavby (Metrostav) p. Jirotu – 606722373, že se jedná o mnohem operativnější řešení než stížnosti orgánům státní správy. Nicméně i přesto bylo dnes s hlučnými pracemi započato až v 8.00 hod.

 

Vyjádření HSHMP ze dne 4.5.2016

Stavební povolení Kindergarten