Aktuálně

2021-04-29

Vyúčtování bytových a nebytových jednotek v Rezidenci Expo za rok 2020 je k dispozici k vyzvednutí v recepci Rezidence Expo do 6.5.2021.

2021-04-28

Z důvodu výrazného navýšení ceny surovin se od 28.4.2021 zvyšuje cena za 1 ks klíče od vchodových dveří na 180,- Kč vč. DPH

 

2021-02-15

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny dne 15.2.2021 zrušeny

Z důvodu prevence šíření koronaviru jsou středeční úřední hodiny do odvolání zrušeny.

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na tel. 721 441 643.

 

 
2020-07-13

 

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce studené i teplé vody

cca od 8.00 do 9.00.

Odstávka se týká i dodávky vody pro prádelnu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Vyjádření HSHMP ke stížnosti na hluk ze stavby objektu Kindergarten

Stížnosti na hluk ze stavby Polyfunkční dům Kindergarten

Dne 3. 5. 2016 byla u Hygienické stanice hlavního měst Prahy podána stížnost na nedodržování podmínek stavby, co se týče hluku. Dle stavebního povolení, jehož podkladem bylo mj. vyjádření hygienické stanice, je jednou z podmínek stavby, že při provádění stavební činnosti nesmí  být překročeny hygienické limity hluku a že pomocí protihlukových opatření (např. plné oplocení staveniště do výše 2 metrů, omezení doby hlučných stavebních mechanizmů na dobu 8-16 hod), bude zajištěno, že během výstavby bude v době od 7,00 hod od 21,00 hod dodržen hygienický limit 65dB ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb. Jednak jsou hlučné mechanismy (vrtná souprava, bagry atp.) pravidelně v provozu od 7.00 do večerních hodin a jednak dne 3. 5. 2016 došlo k zahájení prací (nakládání kovového odpadního materiálu) již v 6.30 hod. Na stížnost bylo již dne 4. 5. 2016 reagováno vyjádřením Hygienické stanice hlavního měst Prahy, že dodržování hlukových limitů lze z jejich strany kontrolovat velmi obtížně a že vzhledem k množícím se podnětům byla věc předána i na příslušný stavební úřad. Závěrem bylo doporučeno, aby se postižené osoby obracely na kontaktní osobu zhotovitele stavby (Metrostav) p. Jirotu – 606722373, že se jedná o mnohem operativnější řešení než stížnosti orgánům státní správy. Nicméně i přesto bylo dnes s hlučnými pracemi započato až v 8.00 hod.

 

Vyjádření HSHMP ze dne 4.5.2016

Stavební povolení Kindergarten