Aktuálně

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

2018-12-05

10.12.2018 zrušeny, náhradní termín 11.12.2018 18.00-20.00

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2018-10-24

Dne 25.10.2018 v dopoledních hodinách proběhne lokální průzkum fasády z vysokozdvižné plošiny.

2018-07-30

!!DŮLEŽITÉ!! PRO VÍCE INFORMACÍ ROZKLIKNĚTE


2018-07-29

Na střešní terasu byl umístěn další venkovní nábytek, 2 stoly s lavicemi a 2 samostatné lavice.

Zahájení sanačních prací - II.etapa

Informace k zahájené II.etapě sanačních prací

Vzhledem k přívětivým povětrnostním podmínkám byla po domluvě se zhotovitelem zahájena II.etapa sanace vlhkosti 1.PP a 1.NP.

Vzhledem ke zjištěným vadám konstrukcí anglických dvorků omluvte zvýšenou hlučnost spojenou se statickým zajištěním těchto konstrukcí.

Stavební nehlučné práce budou prováděny 7 dní v týdnu od 7:30 do 17:30.
Stavební hlučné práce (vrtání, sekáni) budou prováděny od pondělí do neděle od 9:00 do 17:30. Dovoz materiálů na stavbu a odvoz kontejnerů ze stavby od pondělí do neděle od 8:30 do 17:00. Zhotovitel zajistí dostatečný počet pracovníku pro provedení díla tak, aby byla celá stavební akce co nejdříve dokončena.

 

Děkujeme za pochopení.