Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Výzva k odstranění předmětů ve společných prostorech

Společné chodby a schodiště domu jsou únikové cesty, 
a jako takové se musí udržovat trvale průchodné,
nesmí se zužovat, ani jinak požárně zatěžovat. 

Žádáme tímto o odstarnění předmětů ze společných prostor v termínu do 15.3.2016.

Předměty, kterých se tato výzva týká, naleznete zde.

 

Po předměty určené k likvidaci můžete využít služeb sběrného dvoru
http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/ipodec-ciste-mesto-a-s/provozovny-k-dispozici/280-sberny-dvur-voctarova.shtml

nebo velkoobjemového kontejneru
http://www.rezidenceexpo.eu/aktuality/terminy-pristaveni-velkoobjemovych-kontejneru 

Děkujeme za pochopení.