Aktuálně

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

2018-12-05

10.12.2018 zrušeny, náhradní termín 11.12.2018 18.00-20.00

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2018-10-24

Dne 25.10.2018 v dopoledních hodinách proběhne lokální průzkum fasády z vysokozdvižné plošiny.

2018-07-30

!!DŮLEŽITÉ!! PRO VÍCE INFORMACÍ ROZKLIKNĚTE


2018-07-29

Na střešní terasu byl umístěn další venkovní nábytek, 2 stoly s lavicemi a 2 samostatné lavice.

Zahájení prací - Sanace vlhkosti suterénních prostor

Informace k zahájení stavebních prací

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném harmonogramu stavebních prací souvisejících se schválenou stavební akcí Sanace vlhkosti 1.PP a 1.NP.

 

1.etapa - Východní strana domu do parku

26.8.2016-Zahájení přípravných prací
1.9.2016-Zahájení stavebních prací 

Stavební nehlučné práce budou prováděny 7 dní v týdnu od 7:30 do 17:30.
Stavební hlučné práce (vrtání, sekáni) budou prováděny od pondělí do neděle od 9:00 do 17:30. Dovoz materiálů na stavbu a odvoz kontejnerů ze stavby od pondělí do neděle od 8:30 do 17:00. Zhotovitel zajistí dostatečný počet pracovníku pro provedení díla.

Po dobu provádění stavebních prací omluvte prosím případnou zvýšenou hlučnost a prašnost v těsném okolí domu.

Děkujeme za pochopení.