Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Zahájení prací - Sanace vlhkosti suterénních prostor

Informace k zahájení stavebních prací

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném harmonogramu stavebních prací souvisejících se schválenou stavební akcí Sanace vlhkosti 1.PP a 1.NP.

 

1.etapa - Východní strana domu do parku

26.8.2016-Zahájení přípravných prací
1.9.2016-Zahájení stavebních prací 

Stavební nehlučné práce budou prováděny 7 dní v týdnu od 7:30 do 17:30.
Stavební hlučné práce (vrtání, sekáni) budou prováděny od pondělí do neděle od 9:00 do 17:30. Dovoz materiálů na stavbu a odvoz kontejnerů ze stavby od pondělí do neděle od 8:30 do 17:00. Zhotovitel zajistí dostatečný počet pracovníku pro provedení díla.

Po dobu provádění stavebních prací omluvte prosím případnou zvýšenou hlučnost a prašnost v těsném okolí domu.

Děkujeme za pochopení.