Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Rekonstrukce hydroizolace a vnitřních omítek suterénních prostor

Shromážděním vlastníků jednotek, které se konalo dne 16. 6. 2016, byla schválena navrhovaná rekonstrukce sklepa, sanace vlhkosti 1PP a 1NP:

a)         etapa – východní část, za maximální cenu 1.650.000,- Kč vč. DPH, která bude hrazena z fondu oprav SVJ,

b)        etapa – západní část, za maximální cenu 1.950.000,- Kč vč. DPH, která bude hrazena z fondu oprav SVJ.

Předpokládaný harmonogram prací:

 

termíny: 1. etapa

- zahájení:                            01. 09. 2016     

- ukončení:                          08. 12. 2016

- předaní díla do                12. 12. 2016

Termín dokončení díla 1 etapy je 100 dnů od předání staveniště.

 

termíny: 2. etapa

- zahájení:                          06. 03. 2017       

- ukončení:                        16. 07. 2017

- předaní díla     do          20. 07. 2017

Termín dokončení díla 2 etapy je 100 dnů od předání staveniště.