Aktuálně

2021-04-29

Vyúčtování bytových a nebytových jednotek v Rezidenci Expo za rok 2020 je k dispozici k vyzvednutí v recepci Rezidence Expo do 6.5.2021.

2021-04-28

Z důvodu výrazného navýšení ceny surovin se od 28.4.2021 zvyšuje cena za 1 ks klíče od vchodových dveří na 180,- Kč vč. DPH

 

2021-02-15

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny dne 15.2.2021 zrušeny

Z důvodu prevence šíření koronaviru jsou středeční úřední hodiny do odvolání zrušeny.

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na tel. 721 441 643.

 

 
2020-07-13

 

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce studené i teplé vody

cca od 8.00 do 9.00.

Odstávka se týká i dodávky vody pro prádelnu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Zástavba okolí stanice metra Invalidovna

!!DŮLEŽITÉ!! PRO VÍCE INFORMACÍ ROZKLIKNĚTE


 

Dne 24. 7. 2018 bylo na úřední desce MČP8 zveřejněno Rozhodnutí o umístění stavby: „Zástavba okolí stanice metra Invalidovna“

https://www.praha8.cz/Rozhodnuti-o-umisteni-stavby-Zastavba-okoli-stanice-metra-Invalidovna.html

Rozhodnutí bude pro účastníky řízení vyvěšeno do 7. 8. 2018, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Ve lhůtě 15-ti dnů od doručení, tj. do 22. 8. 2018,  mohou všichni vlastníci jednotek v našem domě, coby přímí účastníci řízení, podat proti rozhodnutí odvolání. O případných odvoláních bude rozhodovat odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Rozhodnutí - územní rozhodnutí

 

 


Dne 18.4.2018 bylo na úřední desce zveřejněno Usnesení o nahlížení do spisu.

Vyvěšeno bude do 4.5.2018, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Ve lhůtě 15-ti dnů od doručení je možné se vyjadřovat k doplněným podkladům, poté se stavební úřad chystá vydat rozhodnutí o žádosti o vydání územního rozhodnutí.

https://www.praha8.cz/Sdeleni-seznameni-s-podklady-rozhodnuti-Zastavba-okoli-stanice-metra-Invalidovna.html

PDF verze

_______________________________________________________________________

Vážení vlastníci bytových a nebytových jednotek v domě č.p. 577, Molákova 34, Praha 8,

 

dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 9. 10. 2017 bylo na úřední desce Úřadu městské části pro Prahu 8 vyvěšeno oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci rozhodování o umístění stavby „Zástavba okolí stanice metra Invalidovna“, objekt O2, viz příloha. Předmětem řízení má být stavba převážně administrativní budovy o devíti nadzemních a 4 podzemních podlažích, která má zcela nahradit současný objekt prodejny Albert. Jedná se tedy o stavbu v našem bezprostředním sousedství. Spolu s výstavbou budovy má proběhnout také řada stavebních úprav inženýrských sítí v jejím okolí.

Vlastníci bytových a nebytových jednotek v našem domě jsou přímými účastníky územního řízení, pro velký počet účastníků jsou však všechna rozhodnutí doručována úřední vyhláškou.

Bližší vizualizace projektu je vyvěšena také vedle vstupu do prodejny Albert, další dokumenty jsou dostupné pouze na stavebním úřadě městské části pro Prahu 8, v úředních hodinách.

V tuto chvíli není předmětem řízení také budova nad stanicí metra Invalidovna (objekt O1), ačkoliv původním záměrem developera bylo povolovat obě stavby najednou. Dle prvotních náhledů však má být stavba objektu O2 rozsáhlejší, než bylo v předešlém záměru.

Účastníci řízení (vlastníci jednotlivých bytových a nebytových jednotek)mohou proti stavebnímu záměru, jeho podobě, rozsahu atp. podávat námitky, které musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, které je nařízeno na 14. 11. 2017 v 9:00 hod.

Společenství vlastníků jednotek není oprávněné v územním řízení jakkoliv vystupovat. V případě zájmu konkrétních vlastníků mohou členové výboru poskytnout, po předešlé dohodě, kooperaci konkrétních kroků v územním řízení a součinnost při komunikaci s účastníky řízení z okolních bytových domů. Vlastníci, kteří mají zájem se v územním řízení osobně angažovat, se mohou obrátit přímo na Mgr. Lucii Kindlmannovou kindlmannova@akslr.cz .

Zde je možnost seznámit se s podklady ze zjišťovacího řízení o posouzení vlivů na životní prostřední, proces EIA zahrnoval i budovu O1 nad metrem Invalidovna: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA857 . V rámci tohoto procesu byla, ve spolupráci s tehdejším občanským sdružením „Karlín sobě“, vznesena proti záměru řada námitek, obsah námitek i závěry EIA naleznete v odkazu.

Ve fázi EIA bylo developerem operováno s úpravou směrné části územního plánu hl. m. Prahy č. U 1113/2012, která však byla v roce 2015 Městským soudem v Praze, na základě žaloby vlastníka jednotky v našem domě a sousedního bytového družstva, jako nezákonná zrušena (http://www.rezidenceexpo.eu/aktuality/obchodni-centrum-invalidovna-zruseni-upravy-smerne-casti-uzemniho-planu).

Občanské sdružení „Karlín sobě“ již bohužel svoji činnost ukončilo a v územním řízení se tak angažovat nemůže.

 

Výbor Společenství vlastníků Molákova 577, Praha 8