Aktuálně

2021-04-29

Vyúčtování bytových a nebytových jednotek v Rezidenci Expo za rok 2020 je k dispozici k vyzvednutí v recepci Rezidence Expo do 6.5.2021.

2021-04-28

Z důvodu výrazného navýšení ceny surovin se od 28.4.2021 zvyšuje cena za 1 ks klíče od vchodových dveří na 180,- Kč vč. DPH

 

2021-02-15

Z provozních důvodů jsou úřední hodiny dne 15.2.2021 zrušeny

Z důvodu prevence šíření koronaviru jsou středeční úřední hodiny do odvolání zrušeny.

Pro aktuální info sledujte web rezidenceexpo.eu, nebo kontakt na tel. 721 441 643.

 

 
2020-07-13

 

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce studené i teplé vody

cca od 8.00 do 9.00.

Odstávka se týká i dodávky vody pro prádelnu.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Popelnice a odpady

Místa určená k odkládání odpadů pro osoby bydlící v Expu

Místa určená k odkládání odpadů směsného domovního odpadu:
- dvě odpadové nádoby 1100 l umístěné vlevo před vchodem do Expa pod dohledem recepčního
Upozorňujeme na povinnost ukládat odpad pouze do odpadových nádob k tomu určených, před vchodem domu a do nádob na separované odpady, tj. sběrné místo č. S0001641 naproti přes ulici, vedle Business centra České pojišťovny.
Osobě, která odloží odpad mimo místo tomu určené, mimo nádobu, hrozí pokuta a vyúčtování úklidu!!

Nad pořádkem kolem odpadových nádob a správným odkládáním odpadů dohlíží recepční, stejně jako zamezuje výběru odpadů z nádob a tím znečišťování okolí nádob (např. bezdomovci).

Vývoz kontejnerů na směsný domovní odpad: 
- 4x týdně a to ve dnech pondělí, středa, pátek, neděle ( v období od 9,00 hod  do 12, 00 hod)
- kontejnery jsou umístěny před Expem, u chodníku vlevo, u vstupního schodiště

Vývoz separovaného odpadu, sb. místo č. S0001641: 
- frekvence vývozů dle jednotlivých druhů odpadů, info na každé nádobě
- sběrné místo je umístěno před Expem, přes ulici na chodníku, směrem k Business centru České pojišťovny

Velkoobjemový odpad nelze odkládat do odpadových nádob (popelnic 1100l), nebo vedle nádob, tyto odpady můžete odložit ve sběrném dvoře, případně můžete využít velkoobjemové kontejnery, které bývají umístěny na území Ph8 (seznam míst a termíny přistavení bývají zveřejněny v Osmičce, kterou dostáváte do schránek, případně na webových stránkách Městské části Prahy 8, na našich webových stránkách ve starších aktualitách, a také v sekci provozní záležitosti v článku info odkládání odpadů .....).

Sběrný dvůr Hlavního Města Prahy
Praha 8 – Libeň, ul. Voctářova - Sběrný dvůr Hlavního Města Prahy (u Kauflandu)
Tel.: 266 007 299 , provozovatel: Ipodec - čisté město a.s.
Provozní doba: Po - Pá 8.30 - 18.00 hod. (17.00 hod.*), So 8.30 - 15.00 hod.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Aktuální seznam umístění velkoobjemových kontejnerů v Praze 8

Kontejnery jsou na stanoviště umisťovány již předchozí den. Kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. VOK neslouží pro stavební suť a nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou ledničky, televizory, zářivky, akumulátory, staré barvy, ředidla apod. (takový odpad můžete odložit na sběrný dvůr, ul. Voctářova, viz. sekce kontakty). Velkoobjemový odpad na uvedených stanovištích můžete odložit zdarma.

Kontejnery pro MČ Praha 8, aktuální rozpis nejbližšího přistavení kontejnerů, pro velkoobjemový odpad, viz. stránky MČ Praha 8.

Společenství pro dům Molákova 577 Praha 8 - Expo