Aktuálně

2019-02-19

Dle sdělení PTAS došlo k havárii na přívodu tepla do výměníkové stanice.

2019-01-26

28.1.2019 presunuty na 11.00-13.00

30.1., 6.2., 11.2. a 13.2. zrušeny 

Veškeré dotazy směřujte na email spravce@rezidenceexpo.eu.

2019-01-12

Dne 14.1.2019 budou zahájeny stavební práce při kterých dojde k vybudování dalšího pracího boxu. Omlouváme se za ztížené podmínky během výstavby. Předpoklad dokončení prací je do konce ledna.

2019-01-12

Z důvodu výměny uzavíracích ventilů v některých bytech dojde k odstávce SV i TUV cca od 8.00 do odpoledních hodin.

2018-12-13

Ve dnech 7.1.-11.1.2019 bude probíhat výměna vodoměrů. Více informací v příloze.

Pronájmy

Pronájem ploch, společných prostor atd. budovy Molákova 577/34, Praha 8 za účelem reklamy apod., platný od 1. 1. 2012.

Podrobnosti k pronájmům naleznete v přílohách této sekce. V případě zájmu o pronájem kontaktujte správce budovy, pana Vojtěcha Faladu, tel.: 721 441 643
spravce@rezidenceexpo.eu.

Správce zajišťuje pouze pronájmy ve společných prostorech, nikoli pronájmy bytů!

V případě pronájmu bytů využijte kontaktů v inzerátech.